Al ruim 6000 werkenden maakten gebruik van het ontwikkeladvies voor 45 plussers

In de eerste drie maanden van dit jaar hebben ruim zesduizend mensen een ontwikkeladvies gekregen, ruim twee keer zoveel als in het hele voorgaande jaar.

 

In dit tempo ziet het ernaar uit dat Sociale Zaken dit jaar het budget wel op krijgt. De regeling loopt tot januari 2020.

Momenteel ben ik gemiddeld 1 dag per week bezig met gesprekken in het kader van het ontwikkeladvies. Geen enkel gesprek is hetzelfde ondanks dat te bespreken onderdelen dit wel zijn.

Zo gaaf om te zien wat de gesprekken kunnen betekenen, voor de een 'n steuntje in de rug om te sparren of ze op de goede weg is om te waarborgen dat de huidige functie toekomstbestendig blijft en voor de ander echt de afweging of de huidige baan wel toekomstbestendig is.

De verwachting is dat het gereserveerde geld voor deze ontwikkeladviezen volledig zal worden uitgeput.

Staat eens praten met een erkende loopbaancoach op jouw wensenlijstje, wacht dan niet langer en maak een afspraak!

 

Het ontwikkeladviestraject omvat minimaal de volgende activiteiten:

 • 1. Registratie van de loopbaanadviseur op de website www.ontwikkeladvies45plussers.nl.
 • 2. Voor de start van een ontwikkeladviestraject vergewist de loopbaanadviseur zich ervan dat de werkende voldoet aan de eisen die de regeling stelt aan de doelgroep die in aanmerking komt voor een gesubsidieerd ontwikkeladvies.
 • 3. De loopbaanadviseur stelt de identiteit van de werkende vast door een kopie te maken van een wettig identiteitsbewijs. Deze kopie wordt bewaard in de administratie.
 • 4. Ondertekening door de werkende van het formulier ‘Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens werkende’ (format 1.4).
 • 5. Het ontwikkeladvies start met het door de werkende alleen, of samen met de loopbaanadviseur, invullen van het digitale intakeformulier op www.ontwikkeladvies45plussers.nl.
 • De loopbaanadviseur ontvangt na het verzenden van het intakeformulier een uniek nummer per e-mail. Deze e-mail moet de loopbaanadviseur bewaren in zijn administratie. Het nummer zal meerdere malen moeten worden verstrekt, zoals in de subsidieaanvraag.
 • 6. De loopbaanadviseur geeft de werkende individuele begeleiding met een tijdsbeslag van in totaal minimaal vier uren. Het is ook mogelijk om een groepsbijeenkomst van minimaal twee uren te combineren met individuele begeleiding van minimaal drie uren.
 • 7. De loopbaanadviseur stelt een verslag op conform format 1.1 en laat dit ondertekenen door de werkende.
 • 8. De loopbaanadviseur stelt samen met de werkende het ontwikkelplan op conform format 1.2. en laat dit ondertekenen door de werkende.
 • 9. Het ontwikkeladviestraject wordt afgesloten met een door de werkende en de loopbaanadviseur ingevulde en ondertekende prestatieverklaring conform format 1.3.

Inhoud ontwikkeladviesgesprekken

Onderwerpen die tijdens de ontwikkeladviesgesprekken aan bod moeten komen zijn:

 • Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven van de werkende.
 • Persoonsprofiel van de werkende, waaronder:
 • ○Competenties;
 • ○Kwaliteiten;
 • ○Vaardigheden;
 • ○Eisen die de werkende stelt aan arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke;
 • Toekomstoriëntatie;
 • Adviseren over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en zicht geven op instanties of sites waar kennis over deze zaken te halen is.

Ontwikkelplan

Als resultaat van de begeleiding stelt de werkende zelf of samen met de loopbaanadviseur een ontwikkelplan op conform format 1.2. Hierin worden kort en bondig een aantal acties beschreven die de werkende op de korte of de lange termijn kan inzetten om te werken aan zijn wendbaarheid en om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Tevens wordt in het ontwikkelplan beschreven waar de werkende terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn ontwikkelplan.

Punten die in elk geval aan de orde moeten komen in het ontwikkelplan zijn:

 • Wie neemt welke acties op de korte en de lange termijn om beter voorbereid te zijn op de toekomst?
 • Wanneer en hoe kan er actie worden ondernomen?
 • Mogelijkheden om persoonlijke ontwikkelvraagstukken en huidige beperkingen in bijvoorbeeld energieniveau, financiële sfeer, de persoonlijke of gezinssfeer, leren en taalvaardigheid aan te pakken.
 • Indien van toepassing: suggesties voor het inzetten van andere experts om bovenstaande belemmeringen te verhelpen.

Formats

De voorgeschreven formats zijn verplicht. Dit betekent dat wanneer deze niet of onvolledig worden ingevuld, de loopbaanadviseur niet in aanmerking komt voor subsidie.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.