Home » Over mij » Bestuur en nevenfunctie

Hoofdbestuur Ladies` Circle Nederland


Lady bij Ladies`Circle 29 De Kempen

Ladies’ Circle 29 De Kempen is een serviceclub voor vrouwen tot en met 45 jaar die zich inzet voor ondersteuning van goede doelen.

 

Doelstellingen van onze service club zijn het bevorderen van vriendschap, het bevorderen van een positieve levenshouding van de leden, het bevorderen van verdraagzaamheid, het bevorderen van eerlijkheid en openheid ten opzichte van alle medemensen, het versterken van het besef dat ieder lid op haar eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen, het bieden van service ten dienste van de samenleving.

 

Dat doen we door het inzamelen van geld en door handen-uit-de-mouwen-activiteiten.

http://lc29.ladiescircle.nl/

 

Sinds juni 2016 ben ik lid/lady en ben ik actief in de commissie PR & Communicatie.

 


Lid van Veldhoven Verbindt

Veldhoven Verbindt is het platform voor alle Veldhovense serviceclubs, netwerkclubs en ondernemersverenigingen. Het initiatief is ontstaan vanuit de gedachte dat we meer kunnen bereiken door samen te werken en dat we zo het ondernemersklimaat van Veldhoven kunnen verbeteren.

 

Een samenwerking meer is dan een bijeenkomst van de verschillende verenigingen, maar samenwerken resulteert in een krachtig netwerk waarbij iedere club zijn eigen identiteit behoudt en samen grotere doelen bereikt kunnen worden.

 

Lid sinds mei 2018

Vertegenwoordiger van Ladies` Circle 29 De Kempen
Lid van de communicatie en marketing commissie


Lid Ledenraad NOLOC

Sinds mei 2014 gekozen vertegenwoordiger voor de regio zuid Nederland. In september 2020 heb ik besloten me niet nogmaals verkiesbaar te stellen.

 

Vanaf 2017 ook voor 2,5 jaar assessor voor de aspirant leden.

 

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele ontwikkeling. De vereniging telt circa 3.000 leden. Zij draagt bij aan toekomstgerichte beleidsvorming daar waar mensen, werk en organisaties centraal staan.

Zij werkt daarbij nauw samen met onder andere de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Net als met het UWV, SBB, gemeenten, OVAL, CMI, kennisorganisaties en overige partijen die de transformatie op het gebied loopbanen in ontwikkeling vormgeven.


Noloc-erkende loopbaanprofessionals en jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn opgenomen in een beroepsregister, en dragen daarmee bij aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening.

 

https://www.noloc.nl/over-noloc