Bestuur en nevenfuncties

Van betekenis zijn, een mening hebben en daar iets mee doen, samenwerken en meedoen. Dat is de reden waarom ik ben aangesloten bij diverse netwerken. Ook in mijn vrije tijd voel ik me graag nuttig en doe ik mee om de wereld een beetje mooier te maken.

Hoofdbestuur Ladies` Circle Nederland


Lady bij Ladies`Circle 29 De Kempen

In maart 2016 zag ik een oproep in het Veldhovens weekblad dat deze club meer leden zocht. Om iets meer te integreren en ook vrienden te maken sloot ik me aan bij deze club. Na 3 maal meekijken werd ik in juni 2016 geïnstalleerd als Lady.

Ladies’ Circle 29 De Kempen is een serviceclub, een vereniging voor vrouwen tot en met 45 jaar die zich inzet voor ondersteuning van goede doelen.

 


Lid van Veldhoven Verbindt

Veldhoven Verbindt is het platform voor alle Veldhovense serviceclubs, netwerkclubs en ondernemersverenigingen. Het initiatief is ontstaan vanuit de gedachte dat we meer kunnen bereiken door samen te werken en dat we zo het ondernemersklimaat van Veldhoven kunnen verbeteren.

 

Een samenwerking die meer is dan een bijeenkomst van de verschillende verenigingen, maar samenwerken resulteert in een krachtig netwerk waarbij iedere club zijn eigen identiteit behoudt en samen grotere doelen bereikt kunnen worden.

 

Lid sinds mei 2018

Vertegenwoordiger van Ladies` Circle 29 De Kempen


Lid Ledenraad NOLOC

Sinds mei 2014 gekozen vertegenwoordiger voor de regio zuid Nederland. In september 2020 heb ik besloten me niet nogmaals verkiesbaar te stellen.

 

Vanaf 2017 ook voor 2,5 jaar assessor voor de aspirant leden.

 

 

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele ontwikkeling. De vereniging telt circa 3.000 leden. Zij draagt bij aan toekomstgerichte beleidsvorming daar waar mensen, werk en organisaties centraal staan.

Zij werkt daarbij nauw samen met onder andere de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Net als met het UWV, SBB, gemeenten, OVAL, CMI, kennisorganisaties en overige partijen die de transformatie op het gebied loopbanen in ontwikkeling vormgeven.


Noloc-erkende loopbaanprofessionals en jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn opgenomen in een beroepsregister, en dragen daarmee bij aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening.

 

https://www.noloc.nl/over-noloc