Doen = Perfect

Herken je dat? Dat je het graag goed wilt doen en het daardoor weer eens niet doet?
 
Vanochtend had ik er zelf weer eens last van, oh en vanmiddag eigenlijk ook nog een keertje....
 
Koffie drinken bij een bijeenkomst in India. Een speciaal event voor de Ladies. Een installatie van een nieuwe unit. Als president mag je vaak ook wel wat zeggen of op het juiste moment een felicitatie geven. En ja daar ging ik dus al, in het Engels, dat is natuurlijk net ff wat anders dan in het Nederlands. De voertaal van Ladies Circle International is bad English, dus dat ging me nog wel lukken 😂.
 
Ik wordt nog even aangemoedigd om zo ook nog echt even wat te zeggen(achter de schermen😄)
 
Maar ja wanneer dan? Euh ze vraagt of iemand nog iets wil zeggen, nu dan... Tja daar loopt alweer iemand het podium op. Nee dat is niet respectvol. Nog maar even wachten dan. Oh is dit al bijna het einde....
 
 

 

Achter de schermen heeft vast een andere Lady even een seintje gegeven. Want opeens wordt ik persoonlijk uitgenodigd om nog even iets te zeggen. En eerlijk is eerlijk dat voelt net ff wat fijner.

 

Ik wilde het proces niet versturen. Ik wilde het juiste zeggen. Ik wilde niemand voor de voeten lopen. Ik wilde ik wilde ik wilde....

 

Waardoor ik dus bijna m'n kans voorbij had laten gaan. En eerlijk? Degene die het event organiseert, vindt het vooral fantastisch dat we de moeite nemen om aanwezig te zijn bij dit bijzondere moment. Ziet het als een eer als je nog even de felicitaties overbrengt. Dus waarom zou je het niet gewoon doen?....

 

Tja en dat is wat ik m'n klanten vaak meegeef.

Doen = Perfect!!

 

En dan spookt het door m'n hoofd wil ik graag mijn ervaring delen. Dus de tekst van deze post loopt dan door m'n hoofd, oh ja na het rondje met het hondje even doen, oh ja na de lunch dan maar, het is alweer tijd om het meisje op te halen.....

 

En zo is het alweer middag voor ik m'n post schrijf..... 

Doen = perfect

 

M'n post is geschreven en heb m met plezier met jou gedeeld.

 

En herken jij dat ook? Dat je het graag goed wilt doen en het daardoor weer eens niet doet?


Do you recognize that? That you would like to do it well and therefore not do it again?

This morning it bothered me again, oh and actually this afternoon also once ...

Drinking coffee at a meeting in India. A special event for the Ladies. An installation of a new unit. As president you are often allowed to say something or congratulate you at the right time. And yes, there I already went, in English, which is of course slightly different than in Dutch. The official language of Ladies Circle International is bad English, so I could do that 😂.

I am still encouraged to really say something like that (behind the scenes😄)

But then when? Euh she asks if anyone wants to say anything, now then ... Well, someone else is walking on stage again. No that is not respectful. Just wait a little longer. Oh this is almost the end ....

Behind the scenes, another Lady must have given us a call. Because suddenly I am personally invited to say something. And to be honest, that feels just a bit nicer.

I did not want to send the process. I wanted to say the right thing. I didn't want to get in anyone's way. I wanted I wanted I wanted ....

Which is why I almost missed my chance. And honest? The person organizing the event finds it especially fantastic that we take the trouble to be present at this special moment. See it as an honor if you just pass on the congratulations. So why not just do it? ....

Well and that is what I often give my customers.

To Do = Perfect !!

And then it haunts my mind I would like to share my experience. So the text of this post runs through my head, oh yes after the round with the dog, oh yes after lunch, it is already time to pick up the girl .....

And so it is already afternoon before I write my post .....

To do = perfect

My post was written and I enjoyed sharing it with you.

And do you recognize that too? That you would like to do it well and therefore not do it again?

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.