Home » Voor jou » Subsidies en regelingen

Subsidies en regelingen

Ik neem je graag mee in de regelingen die ik tegenkom. Deze pagina vul ik regelmatig aan met nieuwe regelingen en ander nieuws over de financiering van coaching.  Heb je een nog een tip voor me, ken je een Nederlandse regeling die nog niet op deze pagina staat?

 

Mail me deze dan voeg ik de aanvullende regeling toe!

Alvast bedankt

 

Ontwikkeladvies voor ALLE 45-plussers

Alle werkenden, ook ZZP’ers, die 45 jaar of ouder zijn, kunnen zich aanmelden voor een Ontwikkeladvies.

 

Met dit persoonlijke ontwikkeladvies krijg je een beeld van je situatie op de arbeidsmarkt. Vervolgens kun je met een loopbaancoach bepalen welke stappen je kunt nemen om gezond en werkend de pensioenleeftijd te bereiken.

 

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een subsidieregeling opengesteld.

In de media is bekend geworden dat de regeling, die in eerste instantie voor bepaalde beroepsgroepen bestemd was, opengesteld wordt voor ALLE werkenden die 45 jaar of ouder zijn.

 

Goed nieuws dus!

 

Afschaffing scholingsaftrek weer uitgesteld

 

De afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven wordt nog een keer uitgesteld. De voorbereidingstijd op de afschaffing van de scholingsaftrek voor DUO, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Belastingdienst zou te kort zijn.

 

In deze kamerbrief staat geschreven dat er gestreefd wordt naar het vormgeven van een ‘individuele leerrekening’. De uitwerking van dit plan kost tijd. Vandaar ongewijzigd de fiscale regeling voor scholingskosten, en ook, onder voorwaarden, de kosten voor loopbaanbegeleiding.

 

Bron: Kamerbrief d.d. 20 september 2018

Tips

  • Bij veel organisaties ‘spaar’ je in enkele jaren een persoonlijk budget bij elkaar, voor persoonlijke ontwikkeling (scholing, coaching e.d.)
    Loopbaancoaching is steeds vaker onderdeel in persoonlijke ontwikkelplannen.
    Vraag er eens naar bij P&O of je leidinggevende.
  • Wil je niet afhankelijk zijn van subsidies en andere regelingen? Dan is het misschien een idee om maandelijks een klein bedrag te sparen voor opleiding en ontwikkeling.
  • Stopt je baan? Krijg je een transitievergoeding mee bij je vertrek? Een deel van dit bedrag kun je inzetten voor loopbaanbegeleiding. Over dat deel hoef je dan geen belasting te betalen. De actuele voorwaarden kun je opvragen bij de Belastingdienst.
  • De kosten voor een loopbaantraject zijn onder Scholingskosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze regeling wordt afgeschaft, maar is in ieder geval nog actueel in 2019. De actuele voorwaarden kun je opvragen bij de Belastingdienst.