Home » Voor jou » Ontwikkeladvies

Kosteloos* Ontwikkeladvies

Op dit moment kunnen helaas geen nieuwe trajecten meer worden geregistreerd, omdat het maximum aantal van 55.000 registraties is bereikt.

De regeling voor ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL leert door voorzien in een grote behoefte. Vanaf 1 december 2020 konden mensen zich weer via een loopbaanadviseur aanmelden voor een kortdurend ontwikkeladviestraject, om meer inzicht te krijgen op hun ontwikkelkansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Op dit moment is - veel sneller dan verwacht - het maximum aantal registraties bereikt. Dit is in recordtempo gegaan: in een tijdspanne van iets meer dan een dag hebben 55.000 mensen zich geregistreerd voor een ontwikkeladviestraject.

Dit betekent dat er op dit moment geen nieuwe trajecten meer geregistreerd kunnen worden. 

2022

Er is nog geen enkel zicht of er ook in 2022 budgetten vrij komen om opnieuw te voorzien in deze grote behoefte.

Wachtlijst

Om hiervoor in aanmerking te komen werk ik momenteel met een wachtlijst. Door het invullen van de gegevens kom je op de wachtlijst.

 

De juiste verwachtingen

Een ontwikkeladvies heeft een preventief karakter en is gericht op bewustwording bij jou en jouw toekomstperspectief van het huidige werk en het nemen van regie over de toekomst van de eigen loopbaan.

 

Uitverkocht

Gratis* ontwikkeladvies

€ 700,00 € 0,00
Uitverkocht
Uitverkocht

Gratis* ontwikkeladvies

€ 700,00 € 0,00

In 3 gesprekken samen aan de slag met jouw ontwikkeladvies.

Iedereen van 18 tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor dit ontwikkeladvies.

Dat zijn dus zowel mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers, als mensen die geen werk meer hebben.

Het ontwikkeladvies is gratis indien het volledige traject wordt doorlopen, voldaan wordt aan de criteria en de subsidieaanvraag kan worden ingediend. Indien deelnemer tussentijds afziet van het indienen van de subsidieaanvraag, na gestart te zijn met het traject, zullen de kosten a €700,- worden gefactureerd aan deelnemer.

Wat levert een ontwikkeladviestraject jou op?

Drie maal een gesprek met een erkende loopbaanprofessional. Met een onafhankelijke derde inzoomen op jouw loopbaan en toekomst.

 

We bespreken:

 • Huidige situatie en toekomstperspectieven
 • Wie ben je en wat kan je
 • Toekomst oriëntatie
 • Toekomstmogelijkheden
 • Wat je zelf kan gaan doen


Onderdeel van het ontwikkeladviestraject is een Arbeidsmarktscan
Gezien het belang van goede informatie over iemands kansen op de huidige onzekere arbeidsmarkt, zal een arbeidsmarktscan onderdeel zijn van het ontwikkeladvies. Met deze arbeidsmarktscan wordt inzichtelijk gemaakt welke arbeidsmarktkansen er nu zijn, gegeven iemands ervaring en ontwikkelwensen.

Als je mij inschakelt voor dit ontwikkeladvies  krijg je:

 • Snel reactie op je aanvraag en kun je op korte termijn starten.
 • Drie gesprekken die gezien de huidige situatie verlopen via beeldbellen (skype/zoom) of via telefoon;
 • Je krijgt onbeperkt toegang tot het beveiligde platform met jouw eigen persoonlijke omgeving
 • In het beveiligde platform kun je aan de slag gaan met opdrachten en informatie.
 • In het beveiligde platform kun je tussentijds ook vragen stellen indien nodig.
 • Het beveiligde platform blijft tot 2 jaar na afronding onbeperkt beschikbaar voor jou.

 

Erkende Loopbaancoach

Via de Noloc beroepsvereniging kun je een loopbaancoach vinden in jouw regio. Een ontwikkeltraject mag je altijd bij mij aanvragen, waar je ook woont, want de huidige tijd stelt ons in staat om gewoon via Beeldbellen samen dit traject te doorlopen. 

Als vervolg

Een loopbaantraject of coachtraject kán een vervolg zijn op dit ontwikkeladviestraject, maar maakt er geen deel van uit.

 

Een loopbaantraject wordt ingezet om actief vervolgstappen te zetten in de loopbaan. Denk aan begeleiding van werk naar werk bijvoorbeeld voor het daadwerkelijk maken van de beoogde loopbaanswitch, of concrete hulp bij het opstarten en inrichten van je eigen onderneming.

 

Ook kun je door een ontwikkeladvies duidelijk krijgen dat je zichtbaarder wil zijn, je cv wil aanpassen, je LinkedIn profiel nu eindelijk eens serieus nemen of je denkt ik ben wel een professional/ondernemer maar ik hoef het niet allemaal alleen te doen of te verzinnen.

 

Tijdens het ontwikkeladviestraject breng jij  het vervolg in kaart en bepaal jezelf, wat jouw vervolg stappen gaan zijn en of en wanneer jij dit gaat oppakken.

 

Contact

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?