Home » Voor jou » Ontwikkeladvies 45+ Gratis

Het einde van de tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+ is in zicht. 

19-11-2019

"Wij adviseren u daarom om geen nieuwe trajecten te starten, maar lopende trajecten af te ronden en de declaraties van al afgeronde trajecten zo snel mogelijk in te dienen. "

uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers/stand-van-zaken-subsidieplafond

Ontwikkeladvies 45+

Kom jij in aanmerking voor dit cadeau?

Criteria aan de kandidaat:

"Deze is werkende: de niet-werkloze werknemer, ambtenaar of zelfstandige zonder personeel van vijfenveertig jaar of ouder, die voor gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam is, voor wie geen plan van aanpak is opgesteld of op korte termijn zal worden opgesteld als bedoeld in artikel 4 van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en die geen beroep kan doen op voorzieningen in een door de werkgever vaststelde regeling in verband met een reorganisatie."

Dus:

Het Ontwikkeladvies 45+ is voor

 • Een werkende in loondienst en/of als zelfstandige zonder personeel.
 • Die minimaal gemiddeld 12 uur per week werkzaam is. (dit hoeft dus geen vast dienstverband te zijn)
 • Die 45 plus is.
 • Die niet bedreigd wordt door een reorganisatie.
 • Die niet ziek is. 

 

Hier lees je de volledige tekst van de tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies 45plussers

De juiste verwachtingen

Een ontwikkeladvies heeft een preventief karakter en is gericht op bewustwording bij de deelnemer omtrent diens toekomstperspectief van het huidige werk en het nemen van regie over de toekomst van de eigen loopbaan.

 

Wat levert een ontwikkeladviestraject jou op?

Drie maal (kosteloos) een gesprek met een erkende loopbaanprofessional. Met een onafhankelijke derde inzoomen op jouw loopbaan en toekomst.

 

We bespreken:

 • Huidige situatie en toekomstperspectieven
 • Wie ben je en wat kan je
 • Toekomst oriëntatie
 • Toekomstmogelijkheden
 • Wat je zelf kan gaan doen

 

Gratis?

Nu is het moment om even tijd voor jezelf en je loopbaan te maken, de kosten voor een kort ontwikkeladvies worden(indien je voldoet aan de criteria) voldaan uit de subsidiepot.

 

De overheid geeft je nu een financieel steuntje. Daarvoor hoef je het niet meer voor te laten. Je mag zelf een erkende loopbaancoach kiezen en bovendien; je werkgever hoeft met dit hele gebeuren totaal geen bemoeienis te hebben. Jij bepaalt of en met wie je jouw plan deelt.

 

Dit ontwikkeladvies, een preventieve loopbaancheck, is een cadeau
van € 600,- die de overheid de werkende 45-plussers schenkt. Je bent het niet verplicht. Het is een cadeau.

 

De mensen die ik heb mogen begeleiden zien hun loopbaantraject altijd als een cadeau. 

 

Als je mij inschakelt voor dit ontwikkeladvies 45+ krijg je:

 • Snel reactie op je aanvraag en kun je op korte termijn starten.
 • Drie gesprekken, waarbij je kunt kiezen begeleiding face tot face, via beeldbellen (skype/zoom) of via telefoon;
 • Je krijgt onbeperkt toegang tot het beveiligde platform met jouw eigen persoonlijke omgeving
 • In het beveiligde platform kun je aan de slag gaan met opdrachten en informatie.
 • In het beveiligde platform kun je tussentijds ook vragen stellen indien nodig.
 • Het beveiligde platform blijft tot 2 jaar na afronding onbeperkt beschikbaar voor jou.

Erkende Loopbaancoach

Hier kun je binnen de beroepsvereniging NOLOC zoeken naar een erkende loopbaancoach bij jou in de buurt die mee doet met deze regeling: https://www.noloc.nl/deelnemers-ontwikkeladvies

 

Als je een loopbaancoach zoekt die meedoet met deze regeling in Veldhoven, ben ik degene die je vindt 🍀Tosca Goes 🍀 al werk ik natuurlijk niet alleen in Veldhoven.

Die subsidiepot mag op!

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spekt de subsidiepot en breidt ook de doelgroep uit die in aanmerking komt voor gratis ontwikkeladvies. Vanaf januari 2019 is de regeling dus opengesteld voor alle mensen, die gemiddeld minimaal 12 uur per week werken (in loondienst én zelfstandig).

 

Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid van eind december 2018.

Er is 17 miljoen euro beschikbaar in deze subsidiepot tot medio 2020. Het is toch jammer als het beschikbaar gestelde geld niet wordt gebruikt? Dus pak je kans als je onder de doelgroep valt en behoefte hebt aan ontwikkeladvies.

 

Als kandidaat vraag je het ontwikkeladvies aan bij mij, een erkende (NOLOC of CMI) loopbaancoach.

Ik draag zorg voor de administratieve afwikkeling en ontvang de subsidie van de overheid nadat aan alle voorwaarden is voldaan.

Het vraagt van mij en van jou als kandidaat de nodige administratie en verslaglegging. https://www.noloc.nl/ontwikkeladvies

 

 

Als vervolg

Een loopbaantraject of coachtraject kán een vervolg zijn op dit ontwikkeladviestraject, maar maakt er geen deel van uit.

 

Een loopbaantraject wordt ingezet om actief vervolgstappen te zetten in de loopbaan. Denk aan begeleiding van werk naar werk bijvoorbeeld voor het daadwerkelijk maken van de beoogde loopbaanswitch, of concrete hulp bij het opstarten en inrichten van je eigen onderneming.

 

Ook kun je door een ontwikkeladvies duidelijk krijgen dat je zichtbaarder wil zijn, je cv wil aanpassen, je LinkedIn profiel nu eindelijk eens serieus nemen of je denkt ik ben wel een professional/ondernemer maar ik hoef het niet allemaal alleen te doen of te verzinnen.

 

Tijdens het ontwikkeladviestraject breng jij  het vervolg in kaart en bepaal jezelf, wat jouw vervolg stappen gaan zijn en of en wanneer jij dit gaat oppakken.

 

Pak jij dit cadeau met beide handen aan?

Laat je gegevens achter, zodat ik contact met jou kan opnemen!

 

Contact

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?